Lean Agile worden

Je kan Lean Agile werken stap voor stap invoeren, in het tempo dat je team aankan. Bespreek je doel en toon de weg en de stappen ernaartoe. De theorie is overzichtelijk de praktijk vergt discipline.

Start

Je maakt de doelen duidelijk zichtbaar, de op te lossen knelpunten zijn helder en je begrijpt Lean Agile werken voldoende. Als start hou je een teamoverleg als voorbereiding voor een middagworkshop over Lean Agile werken. Zorg voor lees- en leermateriaal en zoek praktische internet videos die passen bij je situatie. Geef een Agile guide als huiswerk en workshop voorbereiding. Ter ondersteuning kan je een Lean Agile coach of consultant inschakelen.

Meer info »

Onderdelen

Lean Agile werken kent onderdelen, die je afhankelijk van de situatie en de te bereiken doelen kan inzetten:

  • Samenwerken, communicatie en transparatie vergroten door regelmatig kort statusoverleg;
  • Inzicht in voortgang, doorlooptijd en taakverdeling verbeteren
  • Bruikbaarheid, inzetbaarheid producten en kwaliteit werk verhogen;

Meer info »

Samenwerken

Samen als team de klus klaren en scoren met een goed resultaat. Niet iedereen kan alles en je helpt elkaar met begrip van elkaars kwaliteiten.

Je bespreekt en begrijpt het werk en bedenkt samen de handigste werkwijze om het product te maken. Je onderzoekt problemen grondig en maakt pas structurele oplossingen als je de oorzaak begrijpt. Het team volgt de overeengekomen regels en rolverdeling van Lean Agile werken en de afgesproken taakverdeling.

Meer info »

Inzicht

Het werk en de uitvoering is transparant en inzichtelijk voor de teamleden en betrokkenen. De informatie over de uitvoering van het werk en de taakverdeling is actueel en zo veel mogelijk visueel gepresenteerd.

Belangrijke gebeurtenissen en risicos zijn duidelijke en tijdig gecommuniceerd. De klant zit op de voorste rij, kan in de keuken meekijken en als toehoorder meeluisteren. De klant bespreekt opmerkingen en vragen over het werk met de auteur en kan na levering het resultaat beoordelen.

Meer info »

Bruikbaarheid

Het team begint met het werk waar de klant het meest aan heeft. De auteur bepaald de waarde van het werk en de randvoorwaarden. Het team helpt en visualiseert ontwerpen en oplossingen.

Het team begrijpt en ziet het voordeel van voorschrijdend inzicht en verbetert de werkwijze en de technieken. Het team bespreekt en ruimt overbodige onderdelen op. Het team demonstreert snel voor de klant bruikbare tussenresultaten, binnen 1 week tot 1 maand. Zijn opmerkingen gebruikt de auteur om het werk uit te breiden en te verberen in de volgende uitvoering.

Meer info »

Vragen

Je bent Lean Agile als je als team de juiste vragen op het juiste moment stelt. Met de antwoorden verbeter je de uitvoering van het teamwork en het product. Je vraagt proactief naar risicos, onderzoekt problemen, begrijpt waarom ze ontstaan en voorkomt herhaling. Je bedenkt pas een oplossing als je weet wat het probleem is, hoe belangrijk het is en hoe je de oplossing kan verifiëren. Bij de uitvoering van je werk kijk je elke dag naar de haalbaarheid van je plan. Je begrijpt de oorzaak van tegenslagen. Je bedenkt en bespreekt als team passende maatregelen en je weet waarom je schattingen verkeerd waren.

Meer info »