Lean Agile begrijpen

Voor een begrijpelijke uitleg zijn duidelijke woorden nodig. Voor Quintica Agile hebben we Nederlandse woorden gekozen uit de dagelijkse praktijk van samenwerken. Lean Agile teamwork betekent flexibel, inzichtelijk en klantgericht samen zorgen voor het halen van het doel.

Werk

De basis is het werk dat je als team met individuele taken uitvoert. Het resultaat van het werk is het product. De inhoud van het werk bepaalt de auteur. Het team bepaalt zelf de manier waarop het team het werk uitvoert en het produkt maakt. De auteur weet welk werk het meest waardevol is voor de organisatie en kan uitleggen waarom.

Meer info »

Sessie

Het team bespreekt regelmatig het werk in korte sessies van maximaal 15 minuten waarbij iedereen staat. Je bespreekt je taken, welke zijn klaar, waar ben je mee bezig, welke ga je doen en wat zijn de eventuele knelpunten. Door het staande overleg blijft de sessie kort en voorkom je dat iemand diep op het werk ingaat. Dat kan je na de sessie doen.

Meer info »

Auteur

De auteur beschrijft het werk en kan het uitleggen. De auteur vertegenwoordigt de organisatie die het product gaat gebruiken. De auteur is het aanspreekpunt over het werk en weet wat belangrijk is. De auteur kiest, geholpen door het team, de volgorde van de uitvoering van het werk. Het team beslist over de wijze van uitvoering van het werk en zorgt voor de realisatie van het product.

Meer info »

Producent

De producent zorgt voor de middelen die nodig zijn voor het team en de auteur. De producent regelt dit met het management en andere betrokkenen. De producent bewaakt de regels van de Lean Agile werkwijze en bespreekt deze met het team.

Meer info »

Uitvoering

Het team voert het werk uit en maakt daarbij het product. Aan het eind van de uitvoering demonstreert het team de werking. De organisatie kan daarna het product gebruiken en via de auteur nieuw werk samenstellen om het product uit te breiden en te verbeteren. Hiervoor start het team een volgende uitvoering.

Meer info »

Plan

Het team plant de uitvoering door het werk te schatten en onder te verdelen in individuele taken. Dit zijn de taken die nodig zijn om het product te ontwerpen, te maken en te testen. Het team schat het werk in punten en de taken in uren.

Meer info »